KNJIGOVODSTVO ZRNC | KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE | ZAGREB, ZAPRUĐE

KNJIGOVODSTVO ZRNC KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE ZAGREB, ZAPRUĐE
KNJIGOVODSTVO ZRNC
KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE, PROFESIONALNO FINANCIJSKO SAVJETOVANJE, VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA, OBRAČUN PLAĆA, OBRAČUN PDV-A, GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, VOĐENJE PUTNIH NALOGA, POREZNO SAVJETOVANJE, KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE USLUGE, NAJKVALITETNIJE POREZNO SAVJETOVANJE
ZAGREB, ZAPRUĐE

 

KNJIGOVODSTVO ZRNC KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE ZAGREB, ZAPRUĐE (3)

Tvrtka je prepoznatljiva po svom profesionalnom i odgovornom pristupu svakom klijentu kojima pružamo usluge računovodstva i knjigovodstva na najvišoj razini s ciljem uspostavljanja trajne uspješne suradnje.

Kontinuiranom edukacijom i analizom trendova na tržištu pratimo naše klijente u njihovom poslovanju prilagođavajući se svim potrebama i zahtjevima.


KNJIGOVODSTVO ZA TVRTKE ZAGREB ZAPRUĐEKNJIGOVODSTVO ZRNC KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE ZAGREB, ZAPRUĐE (1)

  • Izrada prijedloga kontnog plana i računovodstvenih politika
  • Vođenje poslovnih knjiga
  • Statistički izvještaji
  • Godišnji financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke uz financijske izvještaje)
  • Prijava poreza na dobit
  • Ostali knjigovodstveni poslovi u dogovoru s klijentom

KNJIGOVODSTVO ZA OBRTE I SAMOSTALNA ZANIMANJAKNJIGOVODSTVO ZRNC KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE, KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE ZAGREB, ZAPRUĐE (2)

  • Knjiga primitaka i izdataka
  • Knjiga prometa
  • Popis dugotrajne imovine
  • Evidencija o obvezama i potraživanjima
  • Godišnja prijava poreza na dohodak
  • Ostali poslovi u dogovoru s klijentom

GRAĐANI

 • Izrade porezne prijave za honorarce i građane
 • Savjetodavne i intelektualne usluge
 • Ostali poslovi u dogovoru s klijentom

UDRUGE I USTANOVE

 • Vođenje poslovnih knjiga
 • Organizacija knjigovodstva i izrada računovodstvenih politika
 • Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja u propisanim rokovima
 • Radni odnosi i prava zaposlenih u udrugama
 • Poslovno savjetovanje u vezi s neprofitnim organizacijamaKNJIGOVODSTVO ZRNC
KNJIGOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE, PROFESIONALNO FINANCIJSKO SAVJETOVANJE, VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA, OBRAČUN PLAĆA, OBRAČUN PDV-A, GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA, VOĐENJE PUTNIH NALOGA, POREZNO SAVJETOVANJE, KOMPLETNE KNJIGOVODSTVENE USLUGE, NAJKVALITETNIJE POREZNO SAVJETOVANJE
ZAGREB, ZAPRUĐE

KONTAKT

KNJIGOVODSTVO ZRNC j.d.o.o.
Kontakt osoba: Barišić Ankica
Balokovićeva 13, 10020 Zagreb – ZAPRUĐE
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00
Web: http://www.knjigovodstvo-zrnc.hr/
Email 1: knjigovodstvo.zrnc@gmail.com
Email 2: knjigovodstvo.zrnc1@gmail.com
Telefon: + 385 99 590 2023

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT | RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE | NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT | RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE | NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA

 

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINAKNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT d.o.o.
osnovan je 2010. godine sa ciljem pružanja računovodstvenih usluga poduzećima i samostalnim djelatnostima (obrtima, OPG – ima, slobodnim zanimanjima) svih grana gospodarstva.

Naš tim čine visokoobrazovani djelatnici koji poslu pristupaju stručno uz redovite edukacije i svakodnevno praćenje zakonskih propisa, te suradnjom sa dvije savjetodavne kuće.

Klijentima se posvećujemo individualno, profesionalno, ažurno i najsloženije poslove odrađujemo vrlo brzo, te smo time idealan izbor za Vas i Vaše poslovanje.


KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA TVRTKE

• Izrada računovodstvenih politika KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
• Vođenje financijskog knjigovodstva: dnevnika i glavne knjige
• Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
• Knjiženje ulaznih (URA) i izlaznih (IRA) dokumenata te njihova klasifikacija
• Mjesečni ili tromjesečni obračun PDV-A
• Evidencija dugotrajne imovine i obračun amortizacije
• Tromjesečno dostavljanje bilanci na zahtjev korisnika
• Popunjavanje izvještaja za potrebe državnih institucija
• Izrada poreznih evidencija
• Godišnji financijski izvještaj: bilanca, račun dobiti i gubitka, PD obrazac
• Prijave/odjave radnika
• Obračun plaće sa svim popratnim izvještajima


KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTE

• Knjiga primitaka i izdataka KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
• Knjiga prometa
• Evidencija o tražbinama i obvezama
• Popis dugotrajne imovine-obrazac DI
• Knjiga ulaznih i izlaznih računa (ako je u sustavu PDV-a)
• Prijava poreza na dohodak
• Pripadajući obrasci uz Prijavu poreza na dohodak
• Prijave/odjave radnika
• Obračun plaće sa svim popratnim izvještajima
KONTAKT

KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT | RAČUNOVODSTVENE I KNJIGOVODSTVENE USLUGE | NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
KNJIGOVODSTVENI SERVIS BISERKIN PUT
Adresa: Vladimira Varićaka 15, 10010 NOVI ZAGREB, SLOBOŠTINA
Kontakt osoba: Biserka Sedmak
Telefon: +385 1 558 4731
Mobitel: +385 91 767 59 34
Mobitel: +385 91 445 53 48
Fax: +385 1 558 4731
Radno vrijeme: Ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00
Email: biserkinput@gmail.com
Web: www.knjigovodstvo-biserkinput.hr

KOIN d.o.o. | KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE | KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE | MALEŠNICA, ZAGREB

KOIN d.o.o. KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE PODUZETNIKE KNJIGOVODSTVENE RAČUNOVODSTVENE USLUGE KNJIGOVODSTVO MALEŠNICA ZAGREB
KOIN d.o.o.
KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE
KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
MALEŠNICA, ZAGREB


KOIN d.o.o. KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE MALEŠNICA, ZAGREBKoin d.o.o sa sjedištem u Zagrebu – MALEŠNICA je knjigovodstveni servis za obrtnike i poduzetnike
koji se od 1991. godine bavi knjigovodstvenim i računovodstvenim uslugama i samim time stekli smo zavidno iskustvo te kvalitetan uvid u sve potrebe poduzetnika i obrtnika, stoga ni ne čudi što nam je veliki broj naših klijenata ukazao povjerenje i ostao s nama od samih početaka.

Osnovna vodilja našeg poslovanja je međusobno povjerenje između klijenta i nas i smatramo da je to neizostavni dio uz našu stručnost i uredno poslovanje klijenta da bi obje strane dugi niz godina surađivale i bile zadovoljne takvom suradnjom.


KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTNIKE

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTNIKE koje pružamo,ovise kojoj skupini obrtnik pripada su:

 • izrada knjige UR-a, IR-a
 • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)
 • KOIN d.o.o. KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE MALEŠNICA, ZAGREBizrada knjige primitaka i izdataka
 • vođenje knjige prometa (za paušaliste)
 • knjigovodstvo dugotrajne imovine
 • plaće (platne liste, rekapitulacije, ID-obrasci, Rsm-obrasci, IP-obrasci, virmani)
 • izrada godišnje prijave poreza na dohodak (DOH-obrazac)
 • slanje poreznih izvješća i izvješća za FINA-u elektronskim putem (po dogovoru)
 • ispunjavanje prijava za MIO i HZZO
 • suradnja s Poreznom upravom i inspekcijama

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA PODUZETNIKE

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA PODUZETNIKE pružamo za stranke koje su obveznici poreza na dobit:

 • izrada knjige UR-a, IR-a
 • izrada PDV-obrasca (jednomjesečno ili tromjesečno)
 • KOIN d.o.o. KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE KNJIGOVODSTVENE RAČUNOVODSTVENE USLUGE MALEŠNICA, ZAGREBustrojavanje knjigovodstvenih politika(izrada knjigovodstvenih politika i kontnog plana)
 • financijsko i devizno knjigovodstvo
 • knjigovodstvo dugotrajne imovine i obračun amortizacije
 • evidencija dugovanja i potraživanja
 • blagajničko poslovanje
 • izrada plaća(platne liste, ID-obrasci, Rsm-obrasci, IP-obrasci, virmani)
 • izrada godišnjeg računa, prijava poreza na dobit
 • izrada svih statističkih (tromjesečnih i godišnjih izvještaja) za FINA-u
 • po dogovoru moguće je slanje svih obrazaca direktno iz knjigovodstva putem e-porezne
 • suradnja sa Poreznom upravom i inspekcijama
 • savjeti vezani uz poslovanje (računovodstveni i porezni)KOIN d.o.o. | KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE | KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE | MALEŠNICA, ZAGREB

KOIN d.o.o.
KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE
KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE
MALEŠNICA, ZAGREB
KOIN – KNJIGOVODSTVENI SERVIS ZA OBRTNIKE I PODUZETNIKE
Adresa: Ante Topića Mimare 12, 10090 Zagreb, MALEŠNICA
Kontakt osoba: Sanja Beluhan
Tel: 01 3790 348
Fax: 01 3666 153
Web: http://koin.hr/
E-mail: koin@zg.t-com.hr
E-mail: sanja.beluhan@koin.hr
Radno vrijeme: Pon – Pet 8:00-16:00

INDUCO d.o.o. KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENI SERVIS, RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA ZAGREB, STENJEVEC, GAJNICE

INDUCO d.o.o. KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENI SERVIS, RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA ZAGREB, STENJEVEC, GAJNICE
INDUCO d.o.o.
KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENI SERVIS,
RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA

ZAGREB, STENJEVEC, GAJNICE

 

INDUCO d.o.o. KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENI SERVIS, RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA ZAGREB, STENJEVEC, GAJNICE

KNJIGOVODSTVENI SERVIS INDUCO d.o.o.. osnovan je 2007. godine te svojim klijentima već niz godina nudi visokokvalitetne usluge vođenja poslovnih knjiga.

Imamo zaposlen stručan i kvalitetan kadar sa dugogodišnjim radnim iskustvom u struci.
Radimo na kvalitetnoj računalnoj i programskoj tehnologiji, što jamči kvalitetu naših usluga i visok stupanj obrade podataka i financijskog izvješćivanja.

Za sve upite slobodno se javite putem e-mail-a ili nazovite na broj mobitela.

INDUCO d.o.o.
KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENI SERVIS,
RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA

ZAGREB, STENJEVEC, GAJNICE

INDUCO d.o.o. KNJIGOVODSTVO, KNJIGOVODSTVENI SERVIS
Adresa: Perjavica 25, 10 000 Zagreb, STENJEVEC, GAJNICE
Kontakt osoba: Tatjana Hlad
Telefon – Fax: 01/3456-979
GSM: 098 828 134 , 095 9022 221
E-mail: tatjana@induco.hr