KP-PROJEKT d.o.o. | ENERGETSKO CERTIFICIRANJE – IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA, LEGALIZACIJA OBJEKATA, PROJEKTIRANJE, NADZOR NAD IZGRADNJOM | SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

KP-PROJEKT d.o.o. ENERGETSKO CERTIFICIRANJE – IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA, LEGALIZACIJA OBJEKATA, PROJEKTIRANJE, SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
KP-PROJEKT d.o.o. | ENERGETSKO CERTIFICIRANJE – IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA, LEGALIZACIJA OBJEKATA, PROJEKTIRANJE, NADZOR NAD IZGRADNJOM | SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

KP-PROJEKT d.o.o. Logo

KP-PROJEKT d.o.o. bavi se projektiranjem, legalizacijom, nadzorom u gradnji, zaštitom na radu, energetskom obnovom te energetskim certificiranjem – izradom energetskih certifikata na području Brodsko-posavske županije te cijele Hrvatske.

Radimo sve vrste projekata: geodetske projekte, arhitektonske projekte, statičke proračune, projekte građevinske fizike, vodovodne i kanalizacijske instalacije, projekte elektro i strojarskih instalacija.

Sa višegodišnjim iskustvom u nadzoru i vođenju projekata, imamo veliki broj uspješno realiziranih objekata te garantiramo odlične rezultate.

Bavimo se izradom projekata energetske obnove i energetskim certificiranjem manjih i većih stambenih objekata, obiteljskih kuća, poslovnih, industrijskih i ugostiteljskih objekata diljem Hrvatske.
Takođe, bavimo se upisom i legalizacijom vaših novoizgrađenih domova i zgrada.

Kontaktirajte nas a mi garantiramo projekte visoke kvalitete te brze izvedbe.
KONTAKTKP-PROJEKT d.o.o. | ENERGETSKO CERTIFICIRANJE – IZRADA ENERGETSKIH CERTIFIKATA, LEGALIZACIJA OBJEKATA, PROJEKTIRANJE, NADZOR NAD IZGRADNJOM | SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
KP-PROJEKT d.o.o.
Ured: Andrije Štampara 23 A, 35 000 SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Petar Kristić, direktor
Mob: 097 765 0413
Tel: 035 351 237
E-mail: petarkristic@gmail.com , info@kp-projekt.hr
Web: http://kp-projekt.hr

VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA | KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA, PRANJE GARAŽA ZGRADA, DOMARSKE USLUGE | ZAGREB, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

VIVOGRAD UPRAVLJANJE ZGRADAMA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJE ZGRADA, IZVANREDNO UPRAVLJANJE ZGRADA ZAGREB ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA
KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA,
POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA,
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA,
PRANJE GARAŽA ZGRADA, DOMARSKE USLUGE
ZAGREB, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADADonum-upravitelj zgradama, registriran je 1992 g. a od 1999 na dalje bavimo se isključivo poslovima upravljanja zgradama.

Sinergijom i povezanošću više društava i obrta te vlasničkom strukturom spremni smo odgovoriti svim zahtjevima i izazovima upravljanja zgradama.

Poseban naglasak naših usluga stavljamo na:

 • KVALITETNO UPRAVLJANJE  ZGRADA,
 • KVALITETNO ODRŽAVANJE ZGRADA,
 • POSLOVE IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA,
 • ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA,
 • PRANJE GARAŽA ZGRADA,
 • DOMARSKE USLUGE ZGRADA …

  Naše višegodišnje iskustvo na poslovima upravljanja i održavanja zgrada, zasigurno Vam jamči kvalitetu naših usluga. Spremni smo pomoći i sudjelovati u preuzimanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, izraditi prijedlog međuvlasničkog ugovora, aktivno sudjelovati na sastancima suvlasnika, izvršiti prijenos režija sa investitora na suvlasnike.

  Izbjegnite tegobe već pri samom useljenju u zgradu.
  Povjerite upravitelju zgrade rješavanje nedostataka u gradnji, odnosno zastupanje suvlasnika prema investitoru u vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove na zgradi.

  REDOVITI POSLOVI UPRAVLJANJA ZGRADA:
  • Obaviti pregled zgrade najmanje dva puta godišnje te izraditi zapisnik o stanju zgrade
  •  Izraditi prijedlog godišnjeg programa upravljanja i održavanja zgrade
  • Utvrditi visinu pričuve te ju rasporediti na suvlasnike
  • Voditi brigu o naplati pričuve uključujući sve pravne radnje u svezi naplate pričuve
  • Osigurati zajedničke dijelove i uređaje zgrade, kako osnovnih tako i dopunskih osiguranja
  • Osigurati danonoćno dežurstvo radi potreba hitnih intervencija
  • Voditi financijsko poslovanje zgrade
  • Podnijeti financijsko izvješće suvlasnicima zgrade, najkasnije do mjeseca lipnja za prethodnu godinu
  • Zastupati suvlasnike prema trećim licima
  • Pružiti suvlasnicima savjete u svezi upravljanja zgradom
  IZVANREDNI POSLOVI UPRAVLJANJA ZGRADA:
  • Organiziranje čišćenja zajedničkih dijelova zgrade
  • Organiziranje domarske službe
  • Odavanje zelenih površina (ukoliko ih ima)
  • Prikupljanje sredstava za plaćanje koje se ne naplaćuje iz pričuve
  DOMARSKA SLUŽBA UPRAVLJANJA ZGRADA:
  VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA

STAMBENI KUTAK d.o.o. ZAGREB – DUBRAVA | Upravljanje i održavanje stambenih prostora, Sanacije dijelova zgrada, Energetska obnova zgrada | ZAGREB – DUBRAVA

STAMBENI KUTAK doo ZAGREB DUBRAVA Upravljanje i održavanje stambenih prostora Sanacije dijelova zgrada Energetska obnova zgrada ZAGREB
STAMBENI KUTAK d.o.o. ZAGREB – DUBRAVA | Upravljanje i održavanje stambenih prostora, Sanacije dijelova zgrada, Energetska obnova zgrada | ZAGREB – DUBRAVA

TD Stambeni kutak d.o.o. registrirano je 2008. godine i osnovna mu je djelatnost upravljanje zgradama, održavanje stambenih prostora, sanacije dijelova zgrada, energetska obnova zgrada.

HITNE INTERVENCIJE

 • U većini slučajeva radi se o hitnim popravcima vodovodne i odvodne instalacije, kanalizacije, strojnom čišćenju kanala, instalacijama centralnog grijanja i elektroinstalacijama. Ovi radovi po svojoj naravi zahtijevaju hitnu intervenciju radi sprečavanja većih šteta na stanovima.
 • Temeljem prijave predstavnika suvlasnika o potrebi hitne intervencije i hitnog otklanjanja nastalog kvara pristupa odmah, jer se radi o velikim tlakovima vode u mreži ( vodovod, kanalizacija, centralno grijanje), i izazivanju dodatnih posljedičnih šteta.
 • Osim hitnosti intervencije na otklanjanju kvara u pravilu se radi o nedostacima koji su u podu ili zidu, te se ne može sa sigurnošću predvidjeti mogući zahvat. Ako se radi o instalacijama centralnog grijanja, intervencija mora biti žurna, jer se radi o velikim pritiscima vrele vode u mreži.
 • Kada je riječ o plinskim instalacijama, intervencija mora biti posebno žurna i u njoj obvezatno sudjuluju Gradska plinara ili njezini ovlašteni kooperanti.
 • Kada su u pitanju elektroinstalacije, intervencije su hitne radi sprečavanja eventualnih požara i sl.
 • Za hitne popravke,  cijene radova utvrđene su cjenikom radova. Kod hitnog otklanjanja kvara subotom, nedjeljom i praznikom, cijene intervencije, radova su iste.

MALI POPRAVCI odnose se na manje građevinske zahvate, bravarske i staklarske radove, popravke krovova, saniranje prodora vode …

VELIKI POPRAVCI uključuju sanacije konstruktivnih (nosivih) dijelova zgrade, sanacije pročelja, kosih i ravnih krovova, dimnjaka …

Naša je temeljna misija je stalno poboljšavati razinu kvalitete usluga i što više zadovoljiti korisnike, a čemu u cjelosti odgovara i naš slogan:
MI SMO POUZDAN PARTNER JER RAZUMIJEMO VAŠE POTREBE

Nadamo se da ćete nam pokloniti Vaše povjerenje, a mi ćemo se truditi uzvratiti kvalitetnim i korektnim radom, te tako opravdati ukazano nam povjerenje.

TD STAMBENI KUTAK d.o.o.
DIREKTOR: Vlatka Bertol
Adresa: Ljubijska 69, Dubrava
Telefoni: 01/29-92-910, 01/28-51-343
Fax: 01/28-51-347
Web: http://www.stambeni-kutak.hr
E-mail: upravitelj@stambeni-kutak.hr

MAR-KAT UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA : KRK : KVARNER | Upravljanje i održavanje zgrada, Održavanje kuća za odmor, Hitne intervencije majstora električara i vodoinstalatera | KRK : KVARNER

MAR KAT UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA KRK
MAR-KAT UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA : KRK : KVARNER | Upravljanje i održavanje zgrada, Održavanje kuća za odmor, Hitne intervencije majstora električara i vodoinstalatera | KRK : KVARNER

Obrt za upravljanje nekretninama MAR-KAT je prvi registriran na Otoku Krku (od lipnja 2002.) za upravljanje i održavanje zgada, održavanje kuća za odmor, hitne intervencije majstora vodoinstalatera i električara na području KRKA i cijelog KVARNERA sa osnovnim ciljem unapređenja upravljanja i funkcionalnosti nekretnina ove specifične sredine, a sve sukladno Zakonskim propisima, te u skladu sa posebnim uvjetima sredine i zahtjevima suvlasnika nekretnina.

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA | KRK : KVARNER

Zgrade koje već imaju upravitelja, bilo izabranog ili prinudno određenog od strane općina, mogu u svakom momentu izvršiti izbor novog upravitelja ukoliko nisu zadovoljni postojećim.
Svaka od zgrada ima relativno posebne i različite potrebe te Vam u tom smislu nudimo fleksibilan pristup u skladu sa važećim Zakonskim propisima a prema željama i zahtjevima suvlasnika.

ODRŽAVANJE KUĆA ZA ODMORKRK : KVARNER

Vlasnicima kuća za odmor nudimo sklapanje ugovora u smislu:

 • Pomoć i realizaciju po pitanju nadzora i obilaska objekata u periodu kada vlasnici nisu nazočni u istom
 • Sukladno željama vlasnika organizacija i izvršenje radova na uređenjima , čišćenju i održavanju objekta
  i okućnice, itd.
 • Otklanjanje hitnih kvarova – Hitne intervencije majstora vodoinstalatera i električara
 • Osiguranje zgrade kod kvalitetnih osiguravatelja pod najpovoljnijim uvjetima a po želji vlasnika
 • Pomoć u ostvarivanju kontakata sa osobama i firmama osposobljenim za izvršenje zahtjevnijih radova

Kroz gore navedene stavke navodimo samo manji dio mogućih radova i pomoći a na konkretne upite i zahtjeve vlasnika u kontaktu sa nama možete dogovoriti i vama najpotrebnije.

HITNE INTERVENCIJE MAJSTORA VODOINSTALATERA I ELEKTRIČARA | KRK : KVARNER

 

Upravljanje nekretninama “MAR-KAT” ,Bodulska bb, 51500 Krk
KONTAKT OSOBA: vl. Mario Novoselović
Tel: 051/ 843 – 222
Fax: 051/ 604 – 251
Mob: 091/ 578 – 44 55
Web: http://mar-kat.hr/
E-mail: markatkrk@gmail.com
E-mail: mario.novoselovic@gmail.com