CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Javna ustanova za obrazovanje odraslih osnovana je 2008. godine a osnivač ustanove je grad PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA.

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Zadaća Centra za šljivu i kesten je prije svega provoditi programe obrazovanja odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi, ali i provoditi znanstvene programe samostalno i u suradnji sa drugim institucijama a sve u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva, ali i ukupnog ruralnog razvoja ovog područja.

Na kraju, možda ništa manje važno treba reći da je na projektu Centar za šljivu i kesten radila grupa ljudi koji su uz podršku lokalne samouprave i stručnih institucija uspjeli registrirati Centar za šljivu i kesten – jedinstvenu ustanovu u regiji, a kroz taj posao postali su odlični suradnici i iskreni prijatelji.


Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica sadnog materijala

Pomotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na voćkama tijekom cijele vegetacijske godine. Pomotehničke mjere su rezidba, povijanje grana, poluprstenovanje, prstenovanje i prorjeda plodova.

Ampelotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na vinovoj lozi tokom cijele vegetacijske godine. Ampelotehničke mjere su rezidba, pljevljenje, pinciranje, zalamanje i vršikanje.

Polaznici završetkom programa će moći razlikovati pomotehničke i ampelotehničke mjere, primjeniti propise koje se odnose na proizvodnju sadnog materijala te ostale pomotehničke i ampelotehničke mjere, razlikovati nove načine i suvremene metode proizvodnje sadnog materijala, vrste uzgojnih oblika i načine održavanja voćaka i vinove loze, izvesti pomotehničke i ampelotehničke zahvate, uptrijebiti materijale, alate, uređaje i strojeve koji se koriste u pomotehnici i ampelotehnici voćaka i vinove loze na pravilan i stručan način, planirati troškove, marketing i prodaja sadnica voćaka i vinove loze te primjeniti mjere zaštite na radu i prvu pomoć.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica suhomesnatih proizvoda

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAProizvođač/ica suhomesnatih proizvoda stječu teorijska i praktična znanja iz područja prerade mesa.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu polaznici stječu kompetencije razlikovanja različitih vrsta suhomesnatih proizvoda, proizvodnje prerade i čuvanja suhomesnatih proizvoda, korištenja opremom i uređajima za proizvodnju istih, zaštite na radu te planiranja troškova i plasmana suhomesnatih proizvoda na tržište.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica rakija i likera

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja tradicije proizvodnje rakija i likera, zakonskih propisa koji se odnose na proizvodnju i distribuciju, razlikuju vrste rakija i likera te sirovine koje se koriste za proizvodnju, koriste odgovarajuće postupke u preradi sirovina, proizvodnji , doradi i čuvanju rakija i likera, koriste opremu i uređaje za proizvodnju i čuvanje, planiraju troškove i plasman proizvoda na tržište te provode mjere zaštite na radu i prvu pomoć.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica povrća

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJABiljke su glavna hrana najvećeg dijela čovječanstva. Svaki čovjek koji ima i najmanji komadić zemlje može sam bar nešto uzgojiti.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja planiranja, podizanja i uređivanja povrtnjaka, uzgoja povrća u zaštićenom i otvorenom prostoru, o suvremenim tehnologijama uzgoja, tehnikama pakiranja, transporta, hlađenja i skladištenja povrća te izradi kalendara radova u vrtu.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Vinogradar/ka-podrumar/ka

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAVinogradarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem vinove loze i proizvodnjom grožđa i vina.
Najveći svjetski proizvođači grožđa i vina su Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska, Argentina…Vinova loza uspijeva u umjerenoj klimatskoj zoni.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja podizanja i obrade vinograda, proizvodnje, njege vina, prodaje i plasmana vina.

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Mljekar/ica-sirar/ica

Proizvodnja sira jedan je od najstarijih postupaka za konzerviranje lakopokvarljive hrane kao što je mlijeko, koje se spontano kiseli i gruša.
Sirevi predstavljaju najznačajniju, a ujedno i najbrojniju porodicu mliječnih proizvoda.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja uzgoj i hranidbe mliječnih životinja, proizvodnje mlijeka i fermentiranih proizvoda, proizvodnji i njezi sira te prodaji i plasmanu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Pčelar/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom programa Pčelar/ica stječu teorijska i praktična znanja iz područja pčelarske proizvodnje.

Kroz teorijski dio polaznici stječu znanja o anatomiji i fiziologiji pčela, o bioloških osobinama pčelinje zajednice, o tipovima košnica, pčelinjaka i pčelarske opreme, o bolestima, štetnicima, o zakonskoj regulativi….

Kroz praktičnu nastavu polaznici upoznaju pčelarsku opremu, tipove košnica, specifičnosti pčelinje zajednice, upoznaju radove u pčelinjaku tijekom cijele sezone, različite vrste pčelinjih proizvoda…

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Voćar/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom ovog programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja voćarske poljoprivredne proizvodnje i prerade.

Kroz teorijski dio nastave polaznici stječu znanja o tradiciji, vrstama i sortama pogodnim za voćarsku proizvodnju, zatim o uvjetima tla i klime neophodnim za voćarsku proizvodnju, ali i o zakonskoj regulativi vezanoj uz voćarsku proizvodnju, preradu i promet voćarskih proizvoda.

Također ovim programom polaznici kroz praktičnu nastavu stječu vještine sadnje i uzgoja voća, berbe i prerade voćarskih proizvoda te njihovo čuvanje i skladištenje.

U praktičnom dijelu nastave polaznici stječu vještine rukovanja alatima i strojevima potrebnim za pojedine tipove voćarske proizvodnje, te prolaze i obuku zaštite na radu prilikom procesa proizvodnje.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAEkološka poljoprivreda je poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja.

Glavne nastavne cjeline su ekološki uzgoj voća, ekološki uzgoj povrća, ekološki uzgoj životinja, ekološko pčelarstvo te ekološka gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Javna ustanova za obrazovanje odraslih
Adresa: Donja Bačuga 108 C, 44 250 PETRINJA,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Josip Dolenec
Mobitel: 099 3576 970
Telefon / Fax: 044 826 096
Web: http://csk.hr/
E-mail: centar.sljiva@gmail.com

PARK PRIRODE TELAŠĆICA | Uvala Telašćica, Slano Jezero Mir, Strmac, Taljurić | Turizam Na Dugom Otoku | DUGI OTOK, ZADARSKA ŽUPANIJA

PARK PRIRODE TELAŠĆICA Uvala Telašćica, Slano Jezero Mir, Strmac, Taljurić Turizam Na Dugom Otoku DUGI OTOK, ZADARSKA ŽUPANIJA
PARK PRIRODE TELAŠĆICA | Uvala Telašćica, Slano Jezero Mir, Strmac, Taljurić | Turizam Na Dugom Otoku
DUGI OTOK, ZADARSKA ŽUPANIJA

 

PARK PRIRODE TELAŠĆICA | Uvala Telašćica, Slano Jezero Mir, Strmac, Taljurić | Turizam Na Dugom Otoku | DUGI OTOK, ZADARSKA ŽUPANIJAPARK PRIRODE TELAŠĆICA | Uvala Telašćica smještena je u središnjem dijelu istočne obale Jadranskog mora, u jugoistočnom dijelu otoka Dugi otok.
Zahvaljujući svojoj iznimnoj ljepoti, bogatstvu i značaju, ova uvala, okružena s 13 otoka i otočića, a sadrži i šest otočića unutar uvale, proglašena je Parkom prirode 1988.
Status zaštićenog područja dobila je još 1980. zahvaljujući svojem iznimno vrijednom biljnom i životinjskom svijetu, geološkim i geomorfološkim fenomenima, vrijednim zajednicama morskog dna te zanimljivom arheološkom nasljeđu.


Područje Parka prirode Telašćica je područje bogato suprotnostima, tihim i mirnim plažama i položenom obalom s jedne strane i divljim strmim klifovima s druge strane, područje šuma alepskog bora i hrasta crnike s jedne strane, te ogoljelog kamenjara s druge, područje obrađenih polja prekrivenih vinogradima i maslinicima, ali i područje degradiranih oblika vegetacije koja prekriva suha staništa.

Tri temeljna fenomena predstavljaju osnovna obilježja ovog područja: jedinstvena uvala Telašćica kao najsigurnija, najljepša i najveća prirodna luka u Jadranskom moru, u kojoj su 25 malih plaža, strmci otoka Dugi otok ili takozvane “stene“, koje se uzdižu do 161 metar nad morem i spuštaju se u dubinu do 90 m, i konačno slano jezero “Mir” s ljekovitim svojstvima.

Najslikovitiji među otocima je otok Katina, a najneobičniji zasigurno Taljurić.
Ukupna površina Parka prirode je 70,50 km2 i to 25,95 km2 na Dugom otoku i susjednim otočićima te 44,55 km2 na moru.
U okolini su predivne obrađene livade, a na brežuljcima bogata mediteranska vegetacija s oko 500 biljnih vrsta i jednako bogatom faunom.
Podmorski svijet broji preko 300 biljnih i 300 životinjskih vrsta.

Više od 2.500 sunčanih sati godišnje, srednja siječanjska temperatura viša od 7°C i srednja godišnja viša od 16°C, obilježja su klime tog prostora. Zimi more ima približno 13°C, a ljeti približno 23°C.
O tome da je Telašćica od davnine napučen kraj svjedoče ostaci rimskih građevina u Maloj Proversi, kao i brojne predromaničke crkvice, među kojima se ističe crkva sv. Ivana u Stivanjem polju, a o tome da su počeci ribarstva u Hrvata započeli baš na ovim obalama svjedoči prvi zapis o ribarstvu s kraja X stoljeća.


U PARKU PRIRODE TELAŠĆICA moguće je roniti na nekoliko atraktivnih mjesta u blizini klifova, te šetati po zanimljivim mjestima, a prekrasan pogled s vidikovca Grpašćak ne smije se propustiti.

Ovo, te još mnogo toga, privuklo je i privlači posjetitelje u uvalu Telašćica, koja kao Park prirode Republike Hrvatske pripada visokoj kategoriji zaštićenih dijelova prirode, što ona i zaslužuje.

U blizini Parka prirode Telašćica su i tri hrvatska nacionalna parka: NP Kornati, NP Paklenica i NP Krka, te dva parka prirode PP Vransko jezero i PP Velebit.


Osnovni podaci o parku prirode Telašćica

  • OBUHVAT: južni dio Dugog otoka, pripadajućih otočića i dijela akvatorija u sastavu Zadarske županije
  • POVRŠINA: ukupna 70,50km2=mora 44,55km2+kopna 25,95km2
  • AKT I GODINA OSNIVANJAJA: Zakon o proglašenju Parka prirode “Telašćica” (N.N. 14/88); 1988.
  • NAJVEĆA DUBINA UVALE TELAŠĆICA: 67 m
  • NAJVEĆA VISINA “STENA”: Grpaščak 161 m
  • NAJVEĆA DUBINA MORA ISPOD “STENA”: 85 m
  • NAJVEĆA VISINA: Mrzlovica 198 m
  • NAJBLIŽE NASELJE: Sali
  • IME: Telašćica – u Srednjem vijeku Tilagus – dobila je ime po tome što izgleda kao tri spojena jezera       koja se nadovezuju jedno na drugo.

PARK PRIRODE TELAŠĆICA – FLORA & FAUNA

PARK PRIRODE TELAŠĆICA

PARK PRIRODE TELAŠĆICA | Uvala Telašćica, Slano Jezero Mir, Strmac, Taljurić | Turizam Na Dugom Otoku | DUGI OTOK, ZADARSKA ŽUPANIJA

PARK PRIRODE TELAŠĆICA | Uvala Telašćica, Slano Jezero Mir, Strmac, Taljurić | Turizam Na Dugom Otoku
DUGI OTOK, ZADARSKA ŽUPANIJA
Javna ustanova “Park prirode Telašćica”
Adresa: Sali IV 2, HR-23281 Sali
Tel / Fax: +385 23 377 096
E-mail: telascica@telascica.hr
Web: http://pp-telascica.hr
Facebook: https://www.facebook.com/telascica/
Google+: https://plus.google.com/101848458455379659356

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “MASLINA I VINO” | EKOLOŠKA Proizvodnja, Prodaja I Prezentacija Vina, Maslina, Smokva | HRVATSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA, POLAČA

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “MASLINA I VINO” EKOLOŠKA Proizvodnja, Prodaja I Prezentacija Vina, Maslina, Smokva HRVATSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA, POLAČA
POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “MASLINA I VINO”
EKOLOŠKA Proizvodnja, Prodaja I Prezentacija Vina, Maslina, Smokva
HRVATSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA, POLAČA

Poljoprivredna zadruga “Maslina i vino” osnovana je 2006. godine s ciljem razvoja ruralnog razvoja prostora Ravnih kotara. Sjedište zadruge je u Polači.

Cilj zadruge je proizvodnja vrhunskih proizvoda kroz maslinarstvo (ekstra djevičanska maslinova ulja i stolne masline u različitim pripremama), vinogradarstvo (vrhunska i kvalitetna vina), te smokve i njihove prerađevine.

Poseban naglasak je na EKOLOŠKOJ proizvodnji, prodaji i prezentaciji vina, maslina i smokva za cijelu HRVATSKU.

Najbolja hrvatska vina
Posađeno je 11 ha hrvatskih i francuskih vinskih sorti : Crljenak kaštelanski, Plavina, Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon, Maraština, Babić, Chardonnay, Muškat žuti.

Ekološki uvjeti
Uvjeti osobito pogoduju uzgoju sorti srednje krupnog i krupnog ploda, odnosno maslinika uljnih i stolnih sorti koje se odlikuju velikom otpornošću na niske temperature.

Ekstra djevičansko maslinovo ulje
40 ha hrvatskih, talijanskih i španjolskih sorti: Oblica, Leccino, Pendolino, Istarska Bjelica, Buža, Drobnica, Lastovka, Levantinka, Krvavica, Ascolana Tenera, Carolea, Frantoia, Itrana, Pischolino.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA “MASLINA I VINO”
EKOLOŠKA Proizvodnja, Prodaja I Prezentacija Vina, Maslina, Smokva
HRVATSKA, ZADARSKA ŽUPANIJA, POLAČAPoljoprivredna zadruga “Maslina i vino”
Kontakt osoba: Radoslav Bobanović
Adresa: Kakma 189 , 23423 Polača , Zadarska županija, Hrvatska
Web: https://www.masvin-polaca.hr
E-mail, prodaja, rezervacije, informacije: info@masvin-polaca.hr
Telefon: +385(0)23-647-501
Mobitel 1: +385(0)91-526-3229
Mobitel 2: +385(0)98-331-336
Fax: +385(0)23-662-333
Radno vrijeme: PON–SUB 08:00 – 16:00  NED 08:00 – 14:00

 

SOS Dječje selo | HRVATSKA | LEKENIK | LADIMIREVCI

sos-djecje-selo-lekenik-hrvatska

SOS Dječje selo | HRVATSKA | LEKENIK | LADIMIREVCI

Obitelj je stup društva.

Unutar obitelji svako je dijete zaštićeno i uživa u osjećaju pripadnosti.
Tu se djeca uče vrijednostima, dijele odgovornosti i stvaraju odnose koji traju cijeli život, što im daje čvrstu podlogu na kojoj mogu nastaviti izgrađivati svoje živote.

Uz pomoć ljubavi i prihvaćanja liječe se emocionalne rane i izgrađuje samopouzdanje.
Djeca se uče povjerenju i vjeri u sebe i druge.Uz tako stečenu samosvijest svako dijete može prepoznati i ostvariti svoj potencijal.

Sluša se i ozbiljno shvaća glas svakog djeteta.
Djeca sudjeluju u donošenju odluka koje utječu na njihov život.
Usmjerava ih se da sami vode svoj razvoj.
Dijete odrasta uz poštovanje i dostojanstvo, kao voljeni član svoje obitelji i društva.

Djeca su zaštićena od zlostavljanja, zanemarivanja i eksploatacije.
Tijekom priprodnih katastrofa i ratova štiti se njihova sigurnost.
Djeca imaju sklonište, hranu, zdravstvenu zaštitu i školovanje.

To su temeljni uvjeti za zdrav razvoj djece.

SOS Dječja sela brinu se za djecu bez roditelja i roditeljske skrbi, neovisno o njihovoj rasnoj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, pružaju im ljubav i sigurnost u obiteljskom okruženju, trajan dom i obrazovanje za sretno i mirno djetinjstvo.

sos-djecje-selo-lekenik-hrvatska-2

SOS Dječje selo Hrvatska

Zavrtnica 5/III
10 000 Zagreb, Hrvatska

tel. +385 1 4610066
fax +385 1 4618208
e-mail: info@sos-dsh.hr
web: http://sos-dsh.hr/

SOS Dječje selo Lekenik

Ul. Hermanna Gmeinera 1
44272 Lekenik, Hrvatska

tel. +385 44 526550
tel. +385 44 526554
fax +385 44 772642
e-mail: lekenik@sos-dsh.hr
web: http://sos-dsh.hr/

SOS Dječje selo Ladimirevci

Ul. Augusta Šenoe 30
31550 Valpovo, Ladimirevci, Hrvatska

tel. +385 31 671333
fax +385 31 671333
e-mail: ladimirevci@sos-dsh.hr
web: http://sos-dsh.hr/

Kako pomoći?

Humanitarni telefon

Humanitarni telefon SOS Dječjeg sela Hrvatska:

060 90 55 Cijena poziva iz fiksne i mobilne linije iznosi 6,25 kn / poziv.

Tvrtka Interactive Telecom One darovala nam je humanitarni broj.
Pozivom darujete 3,20 kuna bez PDV-a djeci i mladima SOS dječjih sela Lekenik i Ladimirevci.

Pozivom na 060 90 55 imate mogućnost ostaviti svoj kontakt ukoliko želite postati prijatelj SOS Dječjeg sela Hrvatska, a mi ćemo vas informirati o našim aktivnostima i novostima.

SOS Dječje selo Hrvatska se obvezuje pružati zaštitu osobnim podacima donatora, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o donatorima potrebne za izvršenje transakcije.

SOS Dječje selo Hrvatska se obvezuje donirana sredstva trošiti isključivo za rad na ostvarenju ciljeva, a povrat jednom doniranih sredstava nije moguć.

Udruga SOS-Dječje selo Hrvatska
OIB: 40473432889
Zavrtnica 5/III, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 4610066
fax: +385 1 4618208
e-mail: info@sos-dsh.hr

Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice

American Express MasterCard Maestro Visa

Plaćanje na našim web stranicama potpuno je sigurno


Pri plaćanju na našoj web stranici koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. Kliknite za detalje.

American Express – Jamstvo sigurne online kupnje MasterCard SecureCode Verified by Visa

Prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj donacije fizičkih osoba ne podlježu oporezivanju.
Donacije pravnih osoba porezno su priznati trošak s osnove plaćanja poreza na dobit ako je iznos donacije manji od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini, dok je s Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost propisano da se PDV-a oslobađaju donacije pravnih osoba u novcu.

Techsoup validacijski token: b3e9f404@DjjslHrvtsk105

———————————————————————————-

SOS Dječje selo Hrvatska

SOS Dječje selo Ladimirevci

SOS Dječje selo Lekenik
Ul. Hermanna Gmeinera 1
44272 Lekenik, Hrvatska