ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ | OBITELJ FRANKOPAN I ZRINSKI, DRUŽBA BRAĆE HRVATSKOG ZMAJA, IZLOŽBENA ZBIRKA SLAVE RAŠKAJ, PAVLINSKI RED | OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ OBITELJ FRANKOPAN I ZRINSKI, DRUŽBA BRAĆE HRVATSKOG ZMAJA, IZLOŽBENA ZBIRKA SLAVE RAŠKAJ, PAVLINSKI RED OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
OBITELJ FRANKOPAN I ZRINSKI, DRUŽBA BRAĆE HRVATSKOG ZMAJA,
IZLOŽBENA ZBIRKA SLAVE RAŠKAJ, PAVLINSKI RED
OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA

 

Zavičajni muzej Ozalj smješten je u Starom Gradu – Ozalj.
Svojom građom obuhvaća povijest od 6.000 godina, koja se može pratiti putem pisane povijesti i arheoloških artefakata.

U muzeju povijest započinje razdobljem mlađega kamenog doba, eneolitika, rimskog razdoblja i seobom naroda. Zatim je obuhvaćen rani srednji vijek i priča o velikim obiteljima gdje se posebno ističu Frankopan i Zrinski te ozaljski kulturni krug.
Zbirka oružja iz vremena kada su zadnji Zrinski ratovali s Turcima nastavlja se na barokno razdoblje i na družbu Braće hrvatskog zmaja koji 1928. godine postaju vlasnici starog grada Ozlja i oko 30-ih godina organiziraju muzejsku zbirku, kao svojevrsni “muzej u muzeju”.

I naravno, poseban dio posvećen je Slavi Raškaj, ozaljskoj slikarici čiji akvareli predstavljaju najviši domet hrvatskog akvarelnog slikarstava krajem 19. i početkom 20. stoljeća…


ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJTradicija muzejske i arheološke djelatnosti u ozaljskom kraju započinje još 1885. godine s prvim arheološkim iskapanjima u blizini Starog grada Ozlja.
Prvi muzej u Starom gradu Ozlju osnovao je 1930. godine Emil Laszowski.
Bio je to muzej Družbe „Braća hrvatskog zmaja“, a sastojao se od Zrinsko-Frankopanskog muzeja, galerije slika domaćih i stranih slikara, dvorane grbova i zastava te arhiva i knjižnice.
Tu muzejsku i arheološku djelatnost prekinuo je Drugi svjetski rat.

Zavičajni muzej Ozalj kakvog danas poznajemo osnovan je 1971. godine, od samog početka smješten je u Starom gradu Ozlju i naslanja se na dotadašnju tradiciju.
Tijekom svog postojanja Zavičajni muzej Ozalj kontinuirano se razvijao u ustanovu koja nosi kulturni razvoj ozaljskog kraja te čuva kulturna i povijesna dobra ovog prostora.

Priča o naseljavanju ozaljskog prostora započela je iskopavanjima u sjevernom dvorištu Starog grada Ozlja te podrumu „Žitnice“/„Palasu Zrinskih“.
Otkrivena je neolitska nastamba lenđelske kulture (4000./3000. g. pr. Krista), s kompletnim ostacima zgarišta, kuhinjskog posuđa, podnih obloga od zapečene gline, zidnih obloga, a sačuvan je i koštani alat.

Nalazi brončanodobne kulture žarnih polja, koja se nastavlja na lenđelsku kulturu, potječu iz grobova otkrivenih na nekoliko lokaliteta u blizini Staroga grada.
Najpoznatiji lokaliteti su Trešćerevo i Štulac u kojima su pronađene sačuvane grobne žare.

Iz rimskog razdoblja (III-VI st.)  pronađen je novac careva Valerijana i Klaudija, fibula iz 6. st., fragmenti keramike terrae sigillate, dijelovi ratničke i konjske opreme. Razdoblju širenja kršćanstva pripadaju uglavnom nalazi metalne građe, a iz srednjeg vijeka (IX st.) potječe ostruga karolinškog tipa, nađena pokraj ulaza u grad. Svi ti nalazi upućuju na činjenicu da je ovaj prostor bio naseljen od najranijih dana, a tome je sigurno pridonijela ugodna klima, bogat biljni i životinjski svijet te stalni izvor vode iz rijeke Kupe.

STARI GRAD OZALJStari grad Ozalj građen je i nadograđivan u različitim epohama, od kojih je svaka dala svoje arhitektonsko obilježje tom neobično vrijednom zdanju.
Početak kamene gradnje Starog grada započinje u VI stoljeću, što nam potvrđuju mnogobrojni ostaci starih rimskih zidina. No, početak gradnje današnje gradine upućuje na XIII stoljeće.
Od 1244. godine Stari grad Ozalj u posjedu je brojnih velikaških obitelji Babonića, Frankopana, Zrinskih, Petazzi, Perlasa, Batthyanya te Thurn von Taxisa koji ga 1928. godine darovnicom daruju družbi „Braća hrvatskoga zmaja“ – današnjim vlasnicima.

U Stari grad se ulazilo preko drvenog mosta koji je do 1821. bio pomičan.
Srednji stup koji nosi most zapravo je nekadašnja kula stražarnica koja je s otvorima za strijelce služila za obranu gradskog opkopa.
Stup je i arhitektonski vrlo zanimljiv jer mu je donji dio građen na osnovi trokuta dok je gornji dio četverokutan. Prelaskom mosta ulazi se u kompleks Starog grada koji se sastoji od ulazne kule, koju je sagradio 1599. godine Juraj IV Zrinski, manje kule s lijeve strane ulazne kule, zatim glavne branič-kule tj. Babonić kule, koja je i najstariji dio kompleksa. Južno, istočno i sjeverno krilo su velike zgrade na dva kata koje dominiraju prostorom, a njihova izgradnja završava u vrijeme vladavine Theodora Batthyanya (1743.-1753.), koji je završio dvorac prema planovima obitelji Perlas.

Jedna od najvrednijih građevina unutar Starog grada je „Palas Zrinskih“ kojeg su generacije Zrinskih izabrale za svoj dom.PALAS ZRINSKIH
Nekadašnji Palas, za koji se dugo vjerovalo da je najstarije zdanje postojećeg kompleksa pretvoren je u skladište žita, pa se od tada zove „Žitnica“.
Upravo u ovo povijesnom zdanju, boravili su i djelovali Nikola, Petar i Katarina Zrinski te Frano Krsto Frankopan, snažne ličnosti koje su karakterom i kulturom nadvisile velikaški sloj tadašnje Hrvatske i Austrije.

Palas Zrinskih podignut je na živoj stijeni, koja se strmo uzdiže nad Kupom i do danas je sačuvao autentičnu arhitekturu iz XVI stoljeća. Građen je u obliku pravokutnika, a sagradio ga je Nikola Zrinski.
O tome svjedoči natpis uklesan nad ulaznim vratima Palasa: NICO.CO.ZR.1556 (Nicolaus comes Zriniensis 1556. što znači: Nikola grof Zrinski 1556).

I u ona davna vremena gospodari ovog grada i proslavljeni junaci načas bi znali staviti svoje mačeve u korice i latiti se pera.
Prema zabilješci Pavla Rittera Vitezovića, upravo u Ozlju, zacijelo u nekoj dvorani „Palasa“, Petar Zrinski spjevao je parafrazirani prijevod s mađarskog na hrvatski jezik „Adrianskog mora sirena“, a pouzdano se zna da je Katarina Zrinska pisala svoj „Putni tovaruš“, upravo ovdje, kod kuće, u Ozlju.
Vjerojatno je u sjeni mirisnog jasmina ili ruža ozaljskog perivoja i Fran Krsto Frankopan napisao po koju lirsku pjesmicu za svoju zbirku „Gartlic za čas kratiti“.

Muzej u Ozlju jedan je od malobrojnih muzeja koji pokriva široku povijest obitelji Frankopan i Zrinski i njihovu kulturnu djelatnost poznatu kao Ozaljski kulturni krug.

Frankopani su podržavali uporabu glagoljice, Nikola i Petar Zrinski, pak, bili su mecene i pjesnici, kolekcionari knjiga.
Petar Zrinski stvorio je jezgru književnog kruga, čiji se izraz temeljio na osnovama jezika ozaljskoga kraja, odnosno na spoju primorske čakavštine, kajkavštine i štokavštine.
Ozalj je mjesto gdje su Juraj Ratkay Velikotaborski i Franjo Glavinić svoja djela posvetili Nikoli i Petru Zrinskom, a tu je djelovao i prior pavlinskog samostana na Sveticama i leksikograf Ivan Belostenec, koji je svojim enciklopedijskim rječnikom Gazophylacium postavio osnovu za mogući zajednički trodijalekatni književni jezik. Muzej posjeduje i vrijedna djela gluhonijeme akvarelistice Slave Raškaj (1877. – 1906.), koja je u Ozlju rođena i koja je tijekom svog života naslikala brojne slike s motivima Starog grada Ozlja i ozaljskog kraja.

Zavičajni muzej Ozalj svoju kulturno-povijesnu, sakralnu, etnografsku zbirku te zbirke fotografija, slika i dokumenata pažljivo njeguje kao zalog za buduće generacije, a sadašnjim generacijama usađuje ljubav prema vlastitom prostoru.

ETNO NASELJE

U cilju očuvanja tradicijske kulturne baštine, poglavito arhitekture, uz cestu prema Trgu, manje od 1 km od centra Ozlja smješten je slikovit Etno park tj. muzej na otvorenom koji je dio Zavičajnog muzeja Ozalj.
U Etno parku predstavljena je tradicijska arhitektura i uporabni predmeti predindustrijske svakodnevice.
U slobodnom prostoru pod stručnim vodstvom i nadzorom nalazi se zbirka koja se sastoji od stambenih i gospodarskih objekata, interijera niskih seljačkih sobica, kuhinja i spremišta s autentičnim inventarom.
Krovovi kuća prekriveni su slamom od raži tzv. „škopom“ i karakteristične su gradnje od tesanih drvenih greda s tzv. „hrvaškim vuglima“ te svjedoče o sve rjeđim primjerima tradicijskog seoskog graditeljstva.


POSLANJE MUZEJA

Muzejska djelatnost na ozaljskom području javlja se početkom 20. stoljeća, ali se tek 1971. godine, unutar prostora Starog grada Ozlja, formira Zavičajni muzej Ozalj gdje je i danas smješten.
Tijekom četrdesetak godina svoga postojanja kontinuirano se razvija u ustanovu koja nosi kulturni razvoj ozaljskog kraja.

Muzej kao interdisciplinarna ustanova ima za cilj razviti sve segmente muzejske djelatnosti, pa sukladno tome Zavičajni muzej Ozalj skuplja i čuva materijalnu i nematerijalnu baštinu ozaljskog kraja, provodi istraživanja i prezentira ju putem izložbi, stručnih publikacija i medija.
Muzej na taj način komunicira s javnošću, a prezentirajući svoje spoznaje i dosege nastoji pobuditi interes za širi ozaljski kraj.

Posebnu pozornost Zavičajni muzej Ozalj posvećuje svojim posjetiteljima različitih dobnih skupina kojima boravak unutar Starog grada želimo učiniti zanimljivim te ih na taj način motivirati da nam se ponovno vrate.KONTAKT

ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
OBITELJ FRANKOPAN I ZRINSKI, DRUŽBA BRAĆE HRVATSKOG ZMAJA,
IZLOŽBENA ZBIRKA SLAVE RAŠKAJ, PAVLINSKI RED
OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
ZAVIČAJNI MUZEJ OZALJ
Adresa: Cesta Zrinskih i Frankopana 2, 47280 OZALJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Stjepan Bezjak, mag. philol. croat. et hist., ravnatelj Zavičajnog muzeja Ozalj, kustos
Mob: 098 9514 755
Tel.: 047 732 271
E-mail: muzoz@ka.t-com.hr

Facebook


FOTO – VIDEO STUDIO C | POVOLJNO FOTO I VIDEO SNIMANJE, STUDIJSKO FOTOGRAFIRANJE, FOTOGRAFIRANJE VJENČANJA, IZRADA FOTO BOOKOVA | OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

FOTO – VIDEO STUDIO C POVOLJNO FOTO I VIDEO SNIMANJE, STUDIJSKO FOTOGRAFIRANJE, FOTOGRAFIRANJE VJENČANJA, IZRADA FOTO BOOKOVA OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
FOTO – VIDEO STUDIO C | POVOLJNO FOTO I VIDEO SNIMANJE, STUDIJSKO FOTOGRAFIRANJE, FOTOGRAFIRANJE VJENČANJA, IZRADA FOTO BOOKOVA | OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA


FOTO - VIDEO STUDIO C | POVOLJNO FOTO I VIDEO SNIMANJE, STUDIJSKO FOTOGRAFIRANJE, IZRADA FOTO BOOKOVA | OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Specijalizirani smo za fotografiranje, studijsko fotografiranje, fotografiranje vjenčanja, izradu foto bookova, foto & video snimanje i produciranje vjenčanja, krstitki, raznih evenata i ostalih Vama važnih događaja.

Kontinuirano radimo na stjecanju novih vještina i tehnika kako bi za Vas trajno zabilježili trenutke koje želite sačuvati.

Izaberite posebnu i jedinstvenu uspomenu za sebe i svoje najmilije – profesionalne fotografije iz FOTO VIDEO STUDIA C.

Obratite se s povjerenjem!KONTAKTFOTO – VIDEO STUDIO C | POVOLJNO FOTO I VIDEO SNIMANJE, STUDIJSKO FOTOGRAFIRANJE, FOTOGRAFIRANJE VJENČANJA, IZRADA FOTO BOOKOVA | OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
FOTO – VIDEO STUDIO C
Adresa: Županijska 13, 31000 OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Marijeta Dorić
Tel: 031 200 666
Mob: 091 2539 353
E-mail: fotostudioc.os@gmail.com

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Javna ustanova za obrazovanje odraslih osnovana je 2008. godine a osnivač ustanove je grad PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA.

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Zadaća Centra za šljivu i kesten je prije svega provoditi programe obrazovanja odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi, ali i provoditi znanstvene programe samostalno i u suradnji sa drugim institucijama a sve u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva, ali i ukupnog ruralnog razvoja ovog područja.

Na kraju, možda ništa manje važno treba reći da je na projektu Centar za šljivu i kesten radila grupa ljudi koji su uz podršku lokalne samouprave i stručnih institucija uspjeli registrirati Centar za šljivu i kesten – jedinstvenu ustanovu u regiji, a kroz taj posao postali su odlični suradnici i iskreni prijatelji.


Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica sadnog materijala

Pomotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na voćkama tijekom cijele vegetacijske godine. Pomotehničke mjere su rezidba, povijanje grana, poluprstenovanje, prstenovanje i prorjeda plodova.

Ampelotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na vinovoj lozi tokom cijele vegetacijske godine. Ampelotehničke mjere su rezidba, pljevljenje, pinciranje, zalamanje i vršikanje.

Polaznici završetkom programa će moći razlikovati pomotehničke i ampelotehničke mjere, primjeniti propise koje se odnose na proizvodnju sadnog materijala te ostale pomotehničke i ampelotehničke mjere, razlikovati nove načine i suvremene metode proizvodnje sadnog materijala, vrste uzgojnih oblika i načine održavanja voćaka i vinove loze, izvesti pomotehničke i ampelotehničke zahvate, uptrijebiti materijale, alate, uređaje i strojeve koji se koriste u pomotehnici i ampelotehnici voćaka i vinove loze na pravilan i stručan način, planirati troškove, marketing i prodaja sadnica voćaka i vinove loze te primjeniti mjere zaštite na radu i prvu pomoć.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica suhomesnatih proizvoda

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAProizvođač/ica suhomesnatih proizvoda stječu teorijska i praktična znanja iz područja prerade mesa.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu polaznici stječu kompetencije razlikovanja različitih vrsta suhomesnatih proizvoda, proizvodnje prerade i čuvanja suhomesnatih proizvoda, korištenja opremom i uređajima za proizvodnju istih, zaštite na radu te planiranja troškova i plasmana suhomesnatih proizvoda na tržište.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica rakija i likera

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja tradicije proizvodnje rakija i likera, zakonskih propisa koji se odnose na proizvodnju i distribuciju, razlikuju vrste rakija i likera te sirovine koje se koriste za proizvodnju, koriste odgovarajuće postupke u preradi sirovina, proizvodnji , doradi i čuvanju rakija i likera, koriste opremu i uređaje za proizvodnju i čuvanje, planiraju troškove i plasman proizvoda na tržište te provode mjere zaštite na radu i prvu pomoć.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica povrća

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJABiljke su glavna hrana najvećeg dijela čovječanstva. Svaki čovjek koji ima i najmanji komadić zemlje može sam bar nešto uzgojiti.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja planiranja, podizanja i uređivanja povrtnjaka, uzgoja povrća u zaštićenom i otvorenom prostoru, o suvremenim tehnologijama uzgoja, tehnikama pakiranja, transporta, hlađenja i skladištenja povrća te izradi kalendara radova u vrtu.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Vinogradar/ka-podrumar/ka

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAVinogradarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem vinove loze i proizvodnjom grožđa i vina.
Najveći svjetski proizvođači grožđa i vina su Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska, Argentina…Vinova loza uspijeva u umjerenoj klimatskoj zoni.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja podizanja i obrade vinograda, proizvodnje, njege vina, prodaje i plasmana vina.

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Mljekar/ica-sirar/ica

Proizvodnja sira jedan je od najstarijih postupaka za konzerviranje lakopokvarljive hrane kao što je mlijeko, koje se spontano kiseli i gruša.
Sirevi predstavljaju najznačajniju, a ujedno i najbrojniju porodicu mliječnih proizvoda.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja uzgoj i hranidbe mliječnih životinja, proizvodnje mlijeka i fermentiranih proizvoda, proizvodnji i njezi sira te prodaji i plasmanu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Pčelar/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom programa Pčelar/ica stječu teorijska i praktična znanja iz područja pčelarske proizvodnje.

Kroz teorijski dio polaznici stječu znanja o anatomiji i fiziologiji pčela, o bioloških osobinama pčelinje zajednice, o tipovima košnica, pčelinjaka i pčelarske opreme, o bolestima, štetnicima, o zakonskoj regulativi….

Kroz praktičnu nastavu polaznici upoznaju pčelarsku opremu, tipove košnica, specifičnosti pčelinje zajednice, upoznaju radove u pčelinjaku tijekom cijele sezone, različite vrste pčelinjih proizvoda…

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Voćar/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom ovog programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja voćarske poljoprivredne proizvodnje i prerade.

Kroz teorijski dio nastave polaznici stječu znanja o tradiciji, vrstama i sortama pogodnim za voćarsku proizvodnju, zatim o uvjetima tla i klime neophodnim za voćarsku proizvodnju, ali i o zakonskoj regulativi vezanoj uz voćarsku proizvodnju, preradu i promet voćarskih proizvoda.

Također ovim programom polaznici kroz praktičnu nastavu stječu vještine sadnje i uzgoja voća, berbe i prerade voćarskih proizvoda te njihovo čuvanje i skladištenje.

U praktičnom dijelu nastave polaznici stječu vještine rukovanja alatima i strojevima potrebnim za pojedine tipove voćarske proizvodnje, te prolaze i obuku zaštite na radu prilikom procesa proizvodnje.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAEkološka poljoprivreda je poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja.

Glavne nastavne cjeline su ekološki uzgoj voća, ekološki uzgoj povrća, ekološki uzgoj životinja, ekološko pčelarstvo te ekološka gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Javna ustanova za obrazovanje odraslih
Adresa: Donja Bačuga 108 C, 44 250 PETRINJA,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Josip Dolenec
Mobitel: 099 3576 970
Telefon / Fax: 044 826 096
Web: http://csk.hr/
E-mail: centar.sljiva@gmail.com

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE | Tečajevi, Organizacija Tečajeva, Prijevodi, Repeticije, Škola Talijanskog Jezika | ZAGREB, CENTAR

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE Tečajevi, Organizacija Tečajeva, Prijevodi, Repeticije, Škola Talijanskog Jezika ZAGREB CENTAR
ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE | Tečajevi, Organizacija Tečajeva, Prijevodi, Repeticije, Škola Talijanskog Jezika | ZAGREB, CENTAR


ABC – Tečajevi talijanskog jezika i kulture
 – Franje Račkoga 11, ZAGREB, CENTAR, već 10 godina surađuje s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu, osmišljava i organizira tečajeve talijanskog jezika koji zadovoljavaju potrebe svakog pojedinog polaznika.

NAŠI SU PROFESORI IZVORNI GOVORNICI I EDUCIRANI SU ZA ODRŽAVANJE NASTAVE TALIJANSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA (CERTIFIKAT CEDILS), a njihovo se visokoškolsko obrazovanje proteže od povijesti umjetnosti do književnosti, od povijesti do prava, te do klasičnih studija.

Sve nam to omogućuje da zadovoljimo sve stručne zahtjeve koji se odnose na tečajeve talijanskog poslovnog jezika ali i da uvijek damo posebnu dubinu tečajevima općeg talijanskog jezika, zahvaljujući različitim i specifičnim kulturološkim elementima koje svaki profesor prenosi tijekom svoje nastave.
Nastava se odvija u smirenom i opuštenom ozračju: školu ABC često nazivaju i Malom Italijom, u kojoj polaznicima kroz glazbu, filmove i televiziju približavamo kulturu ove prelijepe zemlje, učeći ih kako komunicirati na živom i aktualnom svakodnevnom jeziku.

Zahvaljujući suradnji s Talijanskim institutom za kulturu, učenici škole ABC imaju mogućnost pristupa različitim nastavnim i multimedijskim materijalima, oni su konstantno informirani o svim kulturnim događanjima u svezi s Italijom u Zagrebu, a često i sami aktivno sudjeluju u mnogima od njih kao što su Tjedan talijanskog jezika u svijetu i Izložba novog talijanskog filma.

Talijanski institut također omogućuje našim polaznicima usavršavanje njihova znanja jezika u Italiji s popustima i stipendijama na najboljim školama. Za polaznike koji žele dobiti certifikat poznavanja talijanskog jezika priznat svuda u svijetu -CILS, taj ispit mogu polagati u našoj školi.

Prednosti ABC Scuole :

  • Suradnja s talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu
  • Interaktivna predavanja u smirenom i opuštenom ozračju
  • Profesori izvorni govornici s Cedils certifikatima

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE :

  • TEČAJEVI TALIJANSKE KULTURE ZAGREB CENTAR
  • TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • ORGANIZACIJA TEČAJEVA TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • PRIJEVODI TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • REPETICIJE TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • ŠKOLA TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE
Kontakt osoba: Silvia Venchiarutti
Kontakt broj (mob): 098 621 847
Adresa: Franje Račkoga 11, 10000 Zagreb
E-mail: silvia.venchiarutti@gmail.com
Web stranica: http://www.abcscuola.eu/
Facebook stranica:  https://www.facebook.com/ABCcorsidilinguaitaliana/
Radno vrijeme: Pon-Pet / 08:00 h – 20:00 h