CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

 

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Javna ustanova za obrazovanje odraslih osnovana je 2008. godine a osnivač ustanove je grad PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA.

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Zadaća Centra za šljivu i kesten je prije svega provoditi programe obrazovanja odraslih za specijalizirana zanimanja u poljoprivredi, prvenstveno u voćarstvu i ekološkoj poljoprivredi, ali i provoditi znanstvene programe samostalno i u suradnji sa drugim institucijama a sve u cilju poboljšanja institucionalne infrastrukture u razvoju voćarstva, ali i ukupnog ruralnog razvoja ovog područja.

Na kraju, možda ništa manje važno treba reći da je na projektu Centar za šljivu i kesten radila grupa ljudi koji su uz podršku lokalne samouprave i stručnih institucija uspjeli registrirati Centar za šljivu i kesten – jedinstvenu ustanovu u regiji, a kroz taj posao postali su odlični suradnici i iskreni prijatelji.


Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica sadnog materijala

Pomotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na voćkama tijekom cijele vegetacijske godine. Pomotehničke mjere su rezidba, povijanje grana, poluprstenovanje, prstenovanje i prorjeda plodova.

Ampelotehnika podrazumjeva radne operacije koje se izvode na vinovoj lozi tokom cijele vegetacijske godine. Ampelotehničke mjere su rezidba, pljevljenje, pinciranje, zalamanje i vršikanje.

Polaznici završetkom programa će moći razlikovati pomotehničke i ampelotehničke mjere, primjeniti propise koje se odnose na proizvodnju sadnog materijala te ostale pomotehničke i ampelotehničke mjere, razlikovati nove načine i suvremene metode proizvodnje sadnog materijala, vrste uzgojnih oblika i načine održavanja voćaka i vinove loze, izvesti pomotehničke i ampelotehničke zahvate, uptrijebiti materijale, alate, uređaje i strojeve koji se koriste u pomotehnici i ampelotehnici voćaka i vinove loze na pravilan i stručan način, planirati troškove, marketing i prodaja sadnica voćaka i vinove loze te primjeniti mjere zaštite na radu i prvu pomoć.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica suhomesnatih proizvoda

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAProizvođač/ica suhomesnatih proizvoda stječu teorijska i praktična znanja iz područja prerade mesa.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu polaznici stječu kompetencije razlikovanja različitih vrsta suhomesnatih proizvoda, proizvodnje prerade i čuvanja suhomesnatih proizvoda, korištenja opremom i uređajima za proizvodnju istih, zaštite na radu te planiranja troškova i plasmana suhomesnatih proizvoda na tržište.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica rakija i likera

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja tradicije proizvodnje rakija i likera, zakonskih propisa koji se odnose na proizvodnju i distribuciju, razlikuju vrste rakija i likera te sirovine koje se koriste za proizvodnju, koriste odgovarajuće postupke u preradi sirovina, proizvodnji , doradi i čuvanju rakija i likera, koriste opremu i uređaje za proizvodnju i čuvanje, planiraju troškove i plasman proizvoda na tržište te provode mjere zaštite na radu i prvu pomoć.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Proizvođač/ica povrća

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJABiljke su glavna hrana najvećeg dijela čovječanstva. Svaki čovjek koji ima i najmanji komadić zemlje može sam bar nešto uzgojiti.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja planiranja, podizanja i uređivanja povrtnjaka, uzgoja povrća u zaštićenom i otvorenom prostoru, o suvremenim tehnologijama uzgoja, tehnikama pakiranja, transporta, hlađenja i skladištenja povrća te izradi kalendara radova u vrtu.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Vinogradar/ka-podrumar/ka

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAVinogradarstvo je poljoprivredna grana koja se bavi uzgojem vinove loze i proizvodnjom grožđa i vina.
Najveći svjetski proizvođači grožđa i vina su Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska, Argentina…Vinova loza uspijeva u umjerenoj klimatskoj zoni.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja podizanja i obrade vinograda, proizvodnje, njege vina, prodaje i plasmana vina.

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Mljekar/ica-sirar/ica

Proizvodnja sira jedan je od najstarijih postupaka za konzerviranje lakopokvarljive hrane kao što je mlijeko, koje se spontano kiseli i gruša.
Sirevi predstavljaju najznačajniju, a ujedno i najbrojniju porodicu mliječnih proizvoda.

Polaznici završetkom programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja uzgoj i hranidbe mliječnih životinja, proizvodnje mlijeka i fermentiranih proizvoda, proizvodnji i njezi sira te prodaji i plasmanu mlijeka i mliječnih proizvoda.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Pčelar/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom programa Pčelar/ica stječu teorijska i praktična znanja iz područja pčelarske proizvodnje.

Kroz teorijski dio polaznici stječu znanja o anatomiji i fiziologiji pčela, o bioloških osobinama pčelinje zajednice, o tipovima košnica, pčelinjaka i pčelarske opreme, o bolestima, štetnicima, o zakonskoj regulativi….

Kroz praktičnu nastavu polaznici upoznaju pčelarsku opremu, tipove košnica, specifičnosti pčelinje zajednice, upoznaju radove u pčelinjaku tijekom cijele sezone, različite vrste pčelinjih proizvoda…

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Voćar/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAPolaznici završetkom ovog programa stječu teorijska i praktična znanja iz područja voćarske poljoprivredne proizvodnje i prerade.

Kroz teorijski dio nastave polaznici stječu znanja o tradiciji, vrstama i sortama pogodnim za voćarsku proizvodnju, zatim o uvjetima tla i klime neophodnim za voćarsku proizvodnju, ali i o zakonskoj regulativi vezanoj uz voćarsku proizvodnju, preradu i promet voćarskih proizvoda.

Također ovim programom polaznici kroz praktičnu nastavu stječu vještine sadnje i uzgoja voća, berbe i prerade voćarskih proizvoda te njihovo čuvanje i skladištenje.

U praktičnom dijelu nastave polaznici stječu vještine rukovanja alatima i strojevima potrebnim za pojedine tipove voćarske proizvodnje, te prolaze i obuku zaštite na radu prilikom procesa proizvodnje.

Osposobljavanje i obrazovanje za zvanje Ekološki/a poljoprivredni/a gospodarstvenik/ica

CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJAEkološka poljoprivreda je poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja.

Glavne nastavne cjeline su ekološki uzgoj voća, ekološki uzgoj povrća, ekološki uzgoj životinja, ekološko pčelarstvo te ekološka gnojiva i sredstva za zaštitu bilja.
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN | Osposobljavanje I Obrazovanje Za Zvanje Voćar, Pčelar, Mljekar, Vinogradar, Ekološki Poljoprivrednik, Proizvođač Suhomesnatih Proizvoda, Sadnog Materijala, Rakija, Likera, Povrća | PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
CENTAR ZA ŠLJIVU I KESTEN – Javna ustanova za obrazovanje odraslih
Adresa: Donja Bačuga 108 C, 44 250 PETRINJA,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Kontakt osoba: Josip Dolenec
Mobitel: 099 3576 970
Telefon / Fax: 044 826 096
Web: http://csk.hr/
E-mail: centar.sljiva@gmail.com

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE | Tečajevi, Organizacija Tečajeva, Prijevodi, Repeticije, Škola Talijanskog Jezika | ZAGREB, CENTAR

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE Tečajevi, Organizacija Tečajeva, Prijevodi, Repeticije, Škola Talijanskog Jezika ZAGREB CENTAR
ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE | Tečajevi, Organizacija Tečajeva, Prijevodi, Repeticije, Škola Talijanskog Jezika | ZAGREB, CENTAR


ABC – Tečajevi talijanskog jezika i kulture
 – Franje Račkoga 11, ZAGREB, CENTAR, već 10 godina surađuje s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu, osmišljava i organizira tečajeve talijanskog jezika koji zadovoljavaju potrebe svakog pojedinog polaznika.

NAŠI SU PROFESORI IZVORNI GOVORNICI I EDUCIRANI SU ZA ODRŽAVANJE NASTAVE TALIJANSKOG JEZIKA KAO STRANOG JEZIKA (CERTIFIKAT CEDILS), a njihovo se visokoškolsko obrazovanje proteže od povijesti umjetnosti do književnosti, od povijesti do prava, te do klasičnih studija.

Sve nam to omogućuje da zadovoljimo sve stručne zahtjeve koji se odnose na tečajeve talijanskog poslovnog jezika ali i da uvijek damo posebnu dubinu tečajevima općeg talijanskog jezika, zahvaljujući različitim i specifičnim kulturološkim elementima koje svaki profesor prenosi tijekom svoje nastave.
Nastava se odvija u smirenom i opuštenom ozračju: školu ABC često nazivaju i Malom Italijom, u kojoj polaznicima kroz glazbu, filmove i televiziju približavamo kulturu ove prelijepe zemlje, učeći ih kako komunicirati na živom i aktualnom svakodnevnom jeziku.

Zahvaljujući suradnji s Talijanskim institutom za kulturu, učenici škole ABC imaju mogućnost pristupa različitim nastavnim i multimedijskim materijalima, oni su konstantno informirani o svim kulturnim događanjima u svezi s Italijom u Zagrebu, a često i sami aktivno sudjeluju u mnogima od njih kao što su Tjedan talijanskog jezika u svijetu i Izložba novog talijanskog filma.

Talijanski institut također omogućuje našim polaznicima usavršavanje njihova znanja jezika u Italiji s popustima i stipendijama na najboljim školama. Za polaznike koji žele dobiti certifikat poznavanja talijanskog jezika priznat svuda u svijetu -CILS, taj ispit mogu polagati u našoj školi.

Prednosti ABC Scuole :

  • Suradnja s talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu
  • Interaktivna predavanja u smirenom i opuštenom ozračju
  • Profesori izvorni govornici s Cedils certifikatima

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE :

  • TEČAJEVI TALIJANSKE KULTURE ZAGREB CENTAR
  • TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • ORGANIZACIJA TEČAJEVA TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • PRIJEVODI TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • REPETICIJE TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR
  • ŠKOLA TALIJANSKOG JEZIKA ZAGREB CENTAR

ABC TEČAJEVI TALIJANSKOG JEZIKA I KULTURE
Kontakt osoba: Silvia Venchiarutti
Kontakt broj (mob): 098 621 847
Adresa: Franje Račkoga 11, 10000 Zagreb
E-mail: silvia.venchiarutti@gmail.com
Web stranica: http://www.abcscuola.eu/
Facebook stranica:  https://www.facebook.com/ABCcorsidilinguaitaliana/
Radno vrijeme: Pon-Pet / 08:00 h – 20:00 h