VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA | KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA, PRANJE GARAŽA ZGRADA, DOMARSKE USLUGE | ZAGREB, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA
KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA,
POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA,
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA,
PRANJE GARAŽA ZGRADA, DOMARSKE USLUGE
ZAGREB, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

 

VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADADonum-upravitelj zgradama, registriran je 1992 g. a od 1999 na dalje bavimo se isključivo poslovima upravljanja zgradama.

Sinergijom i povezanošću više društava i obrta te vlasničkom strukturom spremni smo odgovoriti svim zahtjevima i izazovima upravljanja zgradama.

Poseban naglasak naših usluga stavljamo na:

 • KVALITETNO UPRAVLJANJE  ZGRADA,
 • KVALITETNO ODRŽAVANJE ZGRADA,
 • POSLOVE IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA,
 • ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA,
 • PRANJE GARAŽA ZGRADA,
 • DOMARSKE USLUGE ZGRADA …

  Naše višegodišnje iskustvo na poslovima upravljanja i održavanja zgrada, zasigurno Vam jamči kvalitetu naših usluga. Spremni smo pomoći i sudjelovati u preuzimanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, izraditi prijedlog međuvlasničkog ugovora, aktivno sudjelovati na sastancima suvlasnika, izvršiti prijenos režija sa investitora na suvlasnike.

  Izbjegnite tegobe već pri samom useljenju u zgradu.
  Povjerite upravitelju zgrade rješavanje nedostataka u gradnji, odnosno zastupanje suvlasnika prema investitoru u vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove na zgradi.

  REDOVITI POSLOVI UPRAVLJANJA ZGRADA:
  • Obaviti pregled zgrade najmanje dva puta godišnje te izraditi zapisnik o stanju zgrade
  •  Izraditi prijedlog godišnjeg programa upravljanja i održavanja zgrade
  • Utvrditi visinu pričuve te ju rasporediti na suvlasnike
  • Voditi brigu o naplati pričuve uključujući sve pravne radnje u svezi naplate pričuve
  • Osigurati zajedničke dijelove i uređaje zgrade, kako osnovnih tako i dopunskih osiguranja
  • Osigurati danonoćno dežurstvo radi potreba hitnih intervencija
  • Voditi financijsko poslovanje zgrade
  • Podnijeti financijsko izvješće suvlasnicima zgrade, najkasnije do mjeseca lipnja za prethodnu godinu
  • Zastupati suvlasnike prema trećim licima
  • Pružiti suvlasnicima savjete u svezi upravljanja zgradom
  IZVANREDNI POSLOVI UPRAVLJANJA ZGRADA:
  • Organiziranje čišćenja zajedničkih dijelova zgrade
  • Organiziranje domarske službe
  • Odavanje zelenih površina (ukoliko ih ima)
  • Prikupljanje sredstava za plaćanje koje se ne naplaćuje iz pričuve
  DOMARSKA SLUŽBA UPRAVLJANJA ZGRADA:
  VIVOGRAD – UPRAVLJANJE ZGRADAMA KVALITETNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, POSLOVI IZVANREDNOG UPRAVLJANJA ZGRADA, ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZGRADA